fbpx

Algemene voorwaarden en intern reglement

Algemene voorwaarden – Intern reglement – Annulatievoorwaarden

Omdat regelkes beslissingen makkelijker maken en voor iedereen gelijk zijn…

Elke deelnemer dient voor akkoord te ondertekenen alvorens te mogen deelnemen aan de activiteiten van Transactief.
Wie zich via mail, het inschrijvingsformulier of mondeling aanmeldt voor een event verklaart zich automatisch akkoord met deze voorwaarden. We gaan er van uit dat iedereen de algemene voorwaarden gelezen heeft voor inschrijving.

Onze huisregels

 1. Onze activiteiten zijn recreatief. Sportiviteit, verdraagzaamheid en enthousiasme zijn voor ons sleutelbegrippen.
 2. Het dragen van een valhelm is ten stelligste aangeraden.
 3. Respecteer de natuur, blijf op de wegen, laat geen afval achter en verstoor de heersende rust niet onnodig.
 4. Respecteer mederecreanten evenals wandelaars en ruiters en breng niemand in gevaar.
 5. Wees collegiaal, help anderen bij pech.
 6. Stop steeds bij een valpartij, bied hulp en blijf bij het slachtoffer tot deskundige hulp het overneemt.
 7. Elke deelnemer dient de wegcode te kennen en na te leven.
 8. De organisatie kan ten allen tijde beslissen de evenementen, af te gelasten, stil te leggen en / of te beëindigen ten gevolge van overmachtsituaties zoals een zwaar ongeval, gevaarlijke situaties, weersomstandigheden, en elke andere niet voorzienbare omstandigheid waaraan de organisatie niet kan aan verhelpen. Het zich voordoen van voormelde situaties kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding, noch terugbetaling van inschrijvingsgelden.
 9. De organisatie voorziet “cutt-off-times”. Wie achterop het schema geraakt, wordt verwittigd via sms dat de bevoorradingspost opgeruimd wordt en kan indien gewenst en wanneer het past in de logistieke planning opgepikt worden door een assistentiewagen. Dit om de logistieke ondersteuning van het evenement niet te verstoren.
 10. Deelnemers die opgeven tijdens de rit moeten op eigen kracht tot op de dichtst bij zijnde openbare verharde weg geraken. Indien mogelijk zal een assistentiewagen ze daar ophalen op het einde van de dag, nadat de organisatie verwittigd werd door de betrokken deelnemer. Deelnemers moeten steeds in staat zijn om aan de organisatie hun positie door te geven door middel van GPS-coördinaten om assistentie mogelijk te maken.
 11. Deelnemers nemen deel aan de activiteiten op eigen risico en bevestigen in goede fysieke conditie te zijn om deelname verantwoord mogelijk te maken. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of mogelijke gevolgen van ongevallen voor, tijdens of na de activiteiten waaraan deelgenomen wordt, noch kan de organisatie aangesproken worden voor enige directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit de deelname aan de activiteiten. Elke deelnemer zorgt voor een eigen verzekering die alle vormen van schade, inclusief lichamelijke schade, kan dekken, zonder verhaal op de organisatie. In de inschrijvingsprijs is geen verzekering voor de deelnemers inbegrepen.
 12. Deelnemers vrijwaren de organisatie van enige aansprakelijkheid ten opzichte van derden door fouten of nalatigheden die deelnemers tijdens de activiteiten zouden begaan.
 13. Het niet naleven van dit reglement kan uitsluiting tot gevolg hebben. Enkel de organisatie beslist hierover.
 14. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen verzekering die onze activiteiten dekt. Je moet op aanvraag van de organisatie kunnen aantonen dat je verzekerd bent.
 15. Iedereen die deelneemt aan een betalende activiteit is automatisch lid van de VZW Ultrah Sport.

Inschrijving en annulatie

 • Je bent pas definitief ingeschreven als het volledige bedrag is overgemaakt op de rekening van Transactief. Zolang het totale bedrag niet is overgeschreven, kan een sneller betalende deelnemer je plaats innemen.
 • Het is mogelijk dat je als deelnemer toch niet kan / wil deelnemen aan het evenement waarvoor je bent ingeschreven. We hebben hiervoor volgende regels uitgezet:
  • Bij annulatie tot 8 weken voor de start van het event houden we 50 euro voor de organisatie. De rest van het bedrag wordt teruggestort op je rekening.
  • Bij annulatie van 8 tot 6 weken voor de start van het event houden we 50% van je inschrijvingsgeld voor de organisatie. De rest van het bedrag wordt teruggestort op je rekening.
  • Bij annulatie de laatste 6 weken voor het event, houden we het volledige bedrag voor de organisatie.
  • Indien je iemand kan aanbrengen die je plaats inneemt, dan kan je steeds kosteloos annuleren.
  • Als wij iemand vinden, dan houden we 50 euro in.
 • Wanneer Transactief het event moet annuleren door te weinig deelnemers / overmacht / … krijgt elke deelnemer het volledige bedrag teruggestort.

Reacties zijn gesloten.

WhatsApp Whatsapp ons