We verwachten je ten vroegste om 09h30 aan het vertrek in fietskledij.
Om het half uur vertrekt er een groepje van 6 bikers + gids.

Er staan 2 afstanden op het programma: 40km en 60km
Na 30km, bij de lunchplek, krijgt iedereen de kans om te beslissen op welke afstand hij wil verder fietsen.
Als blijkt dat de benen goed zitten kunnen we de afstanden nog wat laten afwijken maar we proberen steeds ten laatste tegen 16h00 terug aan de startplek te zijn.